INFO     INSTA

Het
voorafgaande
plaagt het
aanstaande

the foregoing teases the forthcoming ©Jo Foulon


klik me

Jo Foulon 
België
Tekeningen II
21ste eeuw 

Houtskool, pastel op papier
2020

Jo Foulon 
België
Ver Weg
21ste eeuw 

Mondgeblazen glas, katoen, houtskool, dennenhars, nylon draad, zeewier, hout.
2021

Jo Foulon 
België
AUBY 23
21ste eeuw 

Houtskool van Eiken boomstronk, getrokken gesculpteerd glas
2023

Jo Foulon 
België
Irritation Part I, II, III
21ste eeuw 

Mondgeblazen glas, gesculpteerd glas
2023